خداحافظ افغانستان، سلام استرالیا

داستان من نیز مانند تمام افغان های دیگر می باشد. زمانی که من در افغانستان بودم، زندگی خود را تجزیه و تحلیل کردم و پی برم که به دلایل امنیتی امکان دسترسی به اهداف والای خود را ندارم. بنابراین تصمیم مهاجرت به استرالیا را گرفتم. سفر به استرالیا برای افغان ها کار آسانی نیست اما من بسیار خوش شانس بودم.

افغانستان کشوری با تنوع فرهنگی است که دارای مردمی بسیار مهمان نواز می باشد. پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک چهار قوم اصلی ای هستند که اکثر جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. هر یک از این اقوام  رسوم  و زبان مختص به خود را دارد. افغانستان همچنین موسیقی مختص به خود را دارد؛ دنبوره، طبله و هارمونیا مثال های از این ابزارآلات بسیار خاص موسیقی افغانستان می باشد. در فرهگ افغانستان دعوت مهمان و اطمینان از آسایش آنان بسیار مهم است.

مردم افغانستان بسیار خون گرم هستند اما متاسفانه دهه هاست که در چنگال جنگ های داخلی و خارجی گرفتار شده اند. هزار ها نفر جان خود را از دست داده اند و ملیون ها نفر دیار مادری خود را ترک کرده و در جست و جوی امنیت به سایر کشورهای دنیا مهاجرت کرده اند و یا پناهنده شده اند. مردم افغانستان در طول زندگی خود با چالش های گوناگونی مثل تروریسم، سردمداری اسفبار طالبان، تجاوز خارجی و عدم دسترسی به ضروریات اولیه ی زندگی مانند غذا، شغل و تحصیل رویارویی کرده اند. با وجود تمام مشکلات ، مردم افغانستان بسیار هدفمند بوده و در برابر مشکلات انعطاف پذیر می باشند. آنها سخت کار می کنند تا بتوانند در جامعه ی خود تغییری اساسی ایحاد کنند.

به اعتقاد من شرکتی معدن پتانسیل بالایی برای ایجاد یک تغییر اساسی در جامعه ام را دارد. کشور های در حال توسعه مانند افغانستان از منابع طبیعی بسیار غنی هستند اما متاسفانه این منابع به دلیل جنگ و ناامنی دست ناخورده مانده اند. من این شرکت را بنا می کنم تا هم مردم افغانستان و هم دولت آن را از آن مستفیذ کنم. من فکر می کنم تاسیس چنین شرکت جهانی معدن در کشور های در حال توسعه به اقتصاد آنان کمک کرده و باعث می شود آنان بر مشکلات اقتصادی فائق آیند و به تحصیلات و بهداشت خوب دسترسی داشته باشند.

افغان هایی که به استرالیا مهاجرت می کنند با چالش های گوناگونی روبرو هستند برای مثال آنها باید زبانی کاملا جدید را بیاموزند، خود را با آب و هوا و فرهنگی کاملا متفاوت و جدید وفق دهند، بر مشکلات معیشتی و اقتصادی غلبه کنند و مهم تر از همه برای ماندن در این کشور از دولت استرالیا مجوز و ویزا دریافت کنند. با همه ی این ها مهربانی مردم استرالیا همواره به افغان ها کمک کرده است تا از پس این مشکلات و چالش ها به خوبی برآیند. استرالیا درهای متنوعی از فرصت های گوناگون را به روی من و خیلی از افغان های دیگر گشود؛ فرصت تحصیل در دانشگاه ، فرصت عضویت در ارتش، فرصت تمرین ورزش تکواندو که استرالیا در اختیار بنده قرار داده است. افغان ها از مردم استرالیا سپاسگزار هستند.

***

Goodbye Afghanistan, Hello Australia

My story is like that of many other Afghans. When I was in Afghanistan, I analysed my future and discovered that it would be difficult for me to achieve my goals if I stayed, due to security concerns and a lack of opportunities. And so, I decided to come to Australia. It is not easy for Afghan people to travel to Western countries like Australia, but I was lucky.

Afghanistan is a beautiful and diverse country. Pashtuns, Tajiks, Hazaras and Uzbeks are the four ethnic groups that comprise the majority of the country’s population, and each of these ethnic groups maintains their own unique cultural and linguistic traditions. For example, Afghanistan’s many languages contribute to its distinct styles of music; Hazaragi Damboora, Uzbek and Pashtu songs are popular. There are also cultural practices which transcend ethnic divisions – such as the Afghan custom of inviting guests into one’s home and ensuring they are provided for and looked after.

Afghans are peaceful people, but unfortunately, their lives have been impacted by war for many decades. Thousands of innocent Afghans have been killed, and millions of others have migrated to different countries around the world. Afghan people have been faced with many challenges in their lives: terrorism, Taliban leadership, foreign invasions and limited access to essentials such as education, food and work. But in the face of all adversities, Afghan people remain ambitious and resilient, and they work hard to make a difference in their societies.

My future goal is to establish a global mining company because I believe such a business has the potential to make this kind of difference. Developing countries like Afghanistan are rich in natural resources but, due to years of conflict, these industries are underdeveloped and neglected. I would like to establish a company that benefits the people and government of such countries and empowers people in overcoming financial hardship and gaining access to better education and health care.

When Afghans come to Australia, they face many obstacles – for example, learning a new language, adjusting to a new culture, overcoming financial difficulties and obtaining residence documents. However, the generosity of Australian people has always helped Afghans to overcome these challenges and provided me, along with other Afghans, with opportunities like studying at university, enlisting in the Army Reserve and even training Taekwondo. We are grateful to Australian people and will always remember this generosity and kindness.

We acknowledge the Ngunnawal and Ngambri people, who are the Traditional Custodians of the land on which Woroni, Woroni Radio and Woroni TV are created, edited, published, printed and distributed. We pay our respects to Elders past and present. We acknowledge that the name Woroni was taken from the Wadi Wadi Nation without permission, and we are striving to do better for future reconciliation.